img-cover
logo
Công ty TNHH MTV Thanh Khuê
  • Địa chỉ: Xóm Núi, Đắc Lộc, Vĩnh Phương, Nha Trang
  • Quy mô: 150 - 300 người
  • Website: www.thanhkhuefurniture.com
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH KHUÊ
Lĩnh vực: Sản xuất, xuất khẩu nội thất trong nhà, ngoài trời
Vị trí đang tuyển dụng