img-cover
logo
Công ty CP SEP Việt Nam
  • Địa chỉ: P604 tòa nhà Trung Yên 1, phố Vũ Phạm Hàm, cầu giấy
  • Quy mô: Dưới 20 người
  • Website: www.sepvn.com.vn
Công ty SEP Việt Nam chuyên cung cấp giải pháp về số hóa, lĩnh vực điện tử viễn thông như thiết bị trực tuyến, màn hình lớn, âm thanh và hình ảnh, thiết bị VHF, ..
Vị trí đang tuyển dụng

Không có việc làm phù hợp