img-cover
logo

Công Ty TNHH Mỹ Nghệ Phú An Gia

  • Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đông Thọ, Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh
  • Quy mô: Trên 300 người
Công ty TNHH Mỹ nghệ Phú An Gia kinh doanh các loại sản phẩm đồ đồng mỹ nghệ (Tượng đồng, tranh đồng, mặt trống đồng, Đồ thờ cúng bằng đồng (đỉnh đồng lư hương, chuông chiên, đèn thờ, chóe ..).
Chia sẻ việc làm
Vị trí đang tuyển dụng