công ty TNHH may mặc dệt kim Smart Shirts (Việt Nam)

Địa chỉ: Xã Phù Ủng,huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Số nhân viên: 1000-5000

Website: http://smart-shirts.com.vn

52

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại công ty TNHH may mặc dệt kim Smart Shirts (Việt Nam) không có tuyển dụng nào còn hạn.

Chuyên Viên Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 Thương lượng
 31/01/2019
 Hưng Yên

Nhân Viên Phòng Mẫu

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2018
 Hưng Yên

Nhân Viên Csr

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2018
 Hưng Yên

Quản Lý Phòng Xuất Nhập Khẩu

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2018
 Hưng Yên

Nhân Viên Kho Mu

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 Thương lượng
 19/10/2018
 Hưng Yên

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 Thương lượng
 30/09/2018
 Hưng Yên

Nhân Viên Tdc

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 Thương lượng
 30/09/2018
 Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Anh

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2018
 Hưng Yên

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 10 triệu - 15 triệu
 30/09/2018
 Hưng Yên

Quản Trị Viên Tập Sự Phòng Kế Toán

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 Thương lượng
 30/09/2018
 Hải Dương, Hưng Yên

Nhân Viên Phòng Vật Tư

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 Thương lượng
 30/09/2018
 Hưng Yên

Nhân Viên Bộ Phận Quản Lý Chất Lượng

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 Thương lượng
 30/09/2018
 Hưng Yên

Nhân Viên Phòng Khách Hàng

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 Thương lượng
 30/09/2018
 Hưng Yên

Nhân Viên Phòng Kế Hoạch

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 Thương lượng
 30/09/2018
 Hưng Yên

Nhân Viên Tiếng Trung Phòng Vật Tư

Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (việt Nam)

 Thương lượng
 30/09/2018
 Hưng Yên

Nhà tuyển dụng hàng đầu