img-cover
logo
Công Ty TNHH Nhật Linh
  • Địa chỉ: số 2 ngõ 3, phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng
  • Quy mô: Trên 300 người
Công ty TNHH Nhật Linh- thương hiệu LiOA


Số 2 ngõ 321, phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng
Vị trí đang tuyển dụng