img-cover
logo

Công Ty Cổ Phần DDV Logistics Việt Nam

  • Địa chỉ: 165 Thái Hà, Hà Nội
  • Quy mô: Dưới 20 người
  • Website: www.ddv.com.vn
Công ty cổ phần DDV Logistics and Packing là công ty hoạt động trong lĩnh vực vận tải quốc tế, vận tải nội địa, đại lý hải quan, dịch vụ đóng kiện gỗ và cung cấp vật tư đóng kiện.
Chia sẻ việc làm
Vị trí đang tuyển dụng