img-cover
logo

Công ty Cổ phần Dịch vụ Di Động Trực tuyến (MoMo)

  • Địa chỉ: Petroland, 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7
  • Quy mô: Trên 300 người
  • Website: https://momo.vn/
Công ty Cổ phần dịch vụ Di Động Trực Tuyến (M_Service) thành lập từ năm 2007 là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán trên di động với thương hiệu MoMo.
Thông qua việc hợp tác chiến lược với các ngân hàng và tổ chức tài chính, MoMo hoạt động như một cánh tay nối dài mang dịch vụ tài chính
...
Chia sẻ việc làm
Vị trí đang tuyển dụng