img-cover
logo

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Shb

  • Địa chỉ: 122 Đỗ Xuân Hợp phường phước long A quận 9 TP.Hồ Chí Minh
  • Quy mô: 150 - 300 người
  • Website: http://duhocshb.com.vn
SHB được xây dựng dựa trên nền tảng chính là giáo dục đào tạo, hiện nay để hòa nhập tốt và phát huy hết kỹ năng sống, kỹ năng làm việc của thế hệ trẻ thì các bạn ấy cần phải được trang bị tốt về ngoại ngữ, ngoại ngữ không chỉ giúp các bạn hòa nhập tốt trong nước mà còn tạo cơ hội cho các bạn có thể ...
Chia sẻ việc làm
Vị trí đang tuyển dụng