img-cover
logo
Công Ty TNHH Không Gian Vn
  • Địa chỉ: 161 Nguyễn Đức Cảnh (khu The Grand View - Cn1 - 3), Khu phố 4, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Quy mô: Dưới 20 người
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Chi tiết: - Tư vấn và môi giới bất động sản (không đấu giá bất động sản); - Dịch vụ quản lý bất động sản.
Vị trí đang tuyển dụng

Không có việc làm phù hợp