img-cover
logo
Công Ty Tnhh Điện Tử - Tin Học Long Phát
  • Địa chỉ: 265 Tiểu La - TT Hà Lam - Thăng Bình - Quảng Nam
  • Quy mô: 20 - 150 người
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ - TIN HỌC LONG PHÁT
265 Tiểu La, Thị Trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

Vị trí đang tuyển dụng