Công ty Cổ Phần Cơ Khí Đăng Thao

Địa chỉ: Thôn trung - Xã Việt Hùng -Huyện Đông Anh -TP.Hà Nội

Số nhân viên: 100-200

Website: http://www.dangthao.com.vn/

138

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ Phần Cơ Khí Đăng Thao đang tuyển dụng 17 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Thợ Tiện Cơ (lương 7-12 Triệu)

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đăng Thao

 7 triệu - 12 triệu
 30/07/2018
 Hà Nội

Bảo Vệ

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đăng Thao

 Thương lượng
 30/07/2018
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2018
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2018
 Hà Nội

Thợ Hàn (lương 7-10 Triệu)

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đăng Thao

 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2018
 Hà Nội

Thợ Đứng Máy Mài (lương 7-10 Triệu)

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đăng Thao

 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Phòng Kinh Doanh (lương Cứng 7-10 Triệu)

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đăng Thao

 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2018
 Hà Nội

Thợ Phay Cơ

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đăng Thao

 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2018
 Hà Nội

Cấp Dưỡng ( Nấu ăn)

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đăng Thao

 5 triệu - 7 triệu
 30/07/2018
 Hà Nội

Kỹ Sư Cơ Khí (lương 7-10 Triệu)

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đăng Thao

 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2018
 Hà Nội
 7 triệu - 12 triệu
 30/07/2018
 Hà Nội

Thợ Hàn (lương 7-12 Triệu)

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đăng Thao

 Thương lượng
 30/07/2018
 Hà Nội

Thợ Cơ Điện (lương 7-10 Triệu)

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đăng Thao

 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật (lương 7-9 Triệu)

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đăng Thao

 Thương lượng
 30/07/2018
 Hà Nội
 7 triệu - 12 triệu
 30/07/2018
 Hà Nội

Thợ Tiện Cơ

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đăng Thao

 6 triệu - 10 triệu
 30/10/2017
 Hà Nội

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đăng Thao

 Thương lượng
 30/10/2017
 Hà Nội

Tuyển Thợ Hàn

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đăng Thao

 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Hoach Sản Xuất

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đăng Thao

 Thương lượng
 30/10/2017
 Hà Nội
 7 triệu - 15 triệu
 30/10/2017
 Hà Nội

Thợ Hàn

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đăng Thao

 Thương lượng
 30/10/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Phòng Kỹ Thuật

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đăng Thao

 Thương lượng
 30/10/2017
 Hà Nội

Thợ Cơ Điện

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đăng Thao

 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đăng Thao

 Thương lượng
 30/10/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng QC

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đăng Thao

 Thương lượng
 30/10/2017
 Hà Nội
 7 triệu - 15 triệu
 30/10/2017
 Hà Nội

Thợ Cơ Điện

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đăng Thao

 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2017
 Hà Nội

Quản Đốc Phân Xưởng Cơ Khí

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đăng Thao

 12 triệu - 15 triệu
 15/10/2017
 Hà Nội

Thợ Tiện Cơ

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đăng Thao

 7 triệu - 10 triệu
 15/10/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Vận Hành Và Lập Trình Máy Phay CNC

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đăng Thao

 7 triệu - 10 triệu
 15/10/2017
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu