img-cover
logo
Công ty Cổ phần Ceramic Đại Dương
  • Địa chỉ: Khu CN Ninh Hiệp - Gia Lâm
  • Quy mô: Dưới 20 người
  • Website: Daiduongceramic.com
Công ty Đại Dương Ceramic kinh doanh gạch ốp lát nhập khẩu và là thành viên của Brasler Group - sản xuất thiết bị vệ sinh.
Vị trí đang tuyển dụng