img-cover
logo

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cầu Giấy

  • Địa chỉ: 139 Cầu Giấy, Hà Nội
  • Quy mô: 150 - 300 người
Công ty cổ phần thương mại Cầu Giấy được thành lập năm 1956 với tiền thân là Hợp tác xã mua bán quận 5, quận 6, Công ty Thương mại Từ Liêm và Công ty Thương mại Cầu Giấy. Thực hiện quyết định số 7580/QĐ-UB ngày 29/12/2000 của UBND Thành phố Hà Nội, Công ty đã chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước thành Cô...
Chia sẻ việc làm
Vị trí đang tuyển dụng

Không có việc làm phù hợp