img-cover
logo
CÔNG TY TNHH LOTTE MEMBERS VIỆT NAM
  • Địa chỉ: Petroland, 12 Tân Trào, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Quy mô: Dưới 20 người
  • Website: https://www.lpoint.com.vn

L.POINT là dịch vụ tích hợp thống nhất các công ty liên kết ngoài và trong tập đoàn LOTTE có tính cạnh tranh trên nền tảng đa dạng và của tập đoàn LOTTE. Loving your Life. L.POINT - "...

Vị trí đang tuyển dụng