img-cover
logo
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh Nam Trung Bộ
  • Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Sacombank, 76 Quang Trung, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa
  • Quy mô: 20 - 150 người
+ Hoạt động tư vấn đầu tư
+ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
+ Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Vị trí đang tuyển dụng