img-cover
logo

Công Ty Vàng Bạc Đá Quý Hạ Long - Hjc

  • Địa chỉ: Số 8, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Quy mô: 150 - 300 người
  • Website: www.hjc.com.vn
Công ty Vàng bạc đá quý Hạ Long được thành lập từ tháng 8/2001. Qua quá trình phát triển và hội nhập Công ty đã không ngừng phát triển, HJC sẽ tiếp tục kiên trì thực hiện các giải pháp chiến lược để từng bước thực hiện mục tiêu đã đề ra. Một trong những giải pháp đó là phát triển nguồn nhân lực thôn...
Chia sẻ việc làm
Vị trí đang tuyển dụng

Không có việc làm phù hợp