img-cover
logo

Công Ty TNHH Đinh Gia Việt Nam

  • Địa chỉ: 240 Bùi Thiện Ngộ, Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
  • Quy mô: 20 - 150 người
47- Bùi Xương Trạch, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam


Chia sẻ việc làm
Vị trí đang tuyển dụng

Không có việc làm phù hợp