img-cover
logo

HongKong Studio

  • Địa chỉ: 320 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội
  • Quy mô: Dưới 20 người
  • Website: http://hongkongstudio.vn
Ảnh viện áo cưới HongKong Studio, hoạt động 20 năm tại Hà Nội.
Chia sẻ việc làm
Vị trí đang tuyển dụng

Không có việc làm phù hợp