img-cover
logo

Acb Group

 • Địa chỉ: Đội 2, Phú Tảo, Phường Thạch Khôi, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
 • Quy mô: 20 - 150 người
ACB GROUP
Chia sẻ việc làm
Vị trí đang tuyển dụng
  • Lương: 12-15 triệu
  • Địa điểm: Hải Dương
  • Hạn nộp: 13-08-2022
  • Lương: 12-15 triệu
  • Địa điểm: Hải Dương
  • Hạn nộp: 13-08-2022
  • Lương: 10 - 15 triệu
  • Địa điểm: Hải Dương
  • Hạn nộp: 13-08-2022
  • Lương: 10-12 triệu
  • Địa điểm: Hải Dương
  • Hạn nộp: 13-08-2022
  • Lương: 10 - 15 triệu
  • Địa điểm: Hải Dương
  • Hạn nộp: 13-08-2022
  • Lương: 12-15 triệu
  • Địa điểm: Hải Dương
  • Hạn nộp: 13-08-2022