img-cover
logo

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Ark

  • Địa chỉ: 11 Đường 53C, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Quy mô: Dưới 20 người
11 Đường 53C, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chia sẻ việc làm
Vị trí đang tuyển dụng