Công ty TNHH xây lắp thương mại Khởi Đạt

Địa chỉ: 142 Văn Cao- Ngô Quyền - Hải Phòng

Quy mô nhân sự: Dưới 20 người

Website: Đang cập nhật

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH xây lắp thương mại Khởi Đạt không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu