Công ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Quản Trung

Địa chỉ: Lô E2/1 Khu dân cư Bến Lội-Lại An, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Số nhân viên: 200-500

Website: quantrung.com.vn

26

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Quản Trung đang tuyển dụng 4 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Kinh Doanh ưu Tiên Nam (ninh Thuận, Bình Thuận)

Công Ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Quản Trung

 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2019
 Bình Thuận, Ninh Thuận

Nhân Viên Tổ Chức Hành Chính

Công Ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Quản Trung

 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2019
 Bình Thuận

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Quản Trung

 4 triệu - 5 triệu
 30/09/2019
 Bình Thuận

Nhân Viên Lái Xe B2

Công Ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Quản Trung

 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2019
 Bình Thuận

Nhân Viên Pháp Lý

Công Ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Quản Trung

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2019
 Bình Thuận

Nhân Viên Kiểm Tra Kiểm Soát Nội Bộ

Công Ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Quản Trung

 5 triệu - 7 triệu
 05/12/2018
 Bình Thuận

Nhân Viên Pháp Lý

Công Ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Quản Trung

 Thương lượng
 10/12/2018
 Bình Thuận

Nhân Viên Thu Hồi Công Nợ

Công Ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Quản Trung

 5 triệu - 7 triệu
 10/12/2017
 Bình Thuận

Nhân Viên Marketing

Công Ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Quản Trung

 7 triệu - 10 triệu
 10/12/2017
 Bình Thuận

Nhân Viên Bảo Vệ

Công Ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Quản Trung

 Thương lượng
 28/02/2017
 Bình Thuận

Phụ Xe

Công Ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Quản Trung

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2017
 Bình Thuận

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Quản Trung

 3 triệu - 5 triệu
 02/02/2017
 Bình Thuận

Nhân Viên Lái Xe Bơm Bê Tông

Công Ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Quản Trung

 3 triệu - 5 triệu
 31/07/2016
 Bình Thuận

Chuyên Viên Tuyển Dụng

Công Ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Quản Trung

 Thương lượng
 17/08/2016
 Bình Thuận

Phó Phòng Tổ Chức Hành Chính

Công Ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Quản Trung

 Thương lượng
 18/08/2016
 Bình Thuận

Nhân Viên Pháp Lý

Công Ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Quản Trung

 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2016
 Bình Thuận

Thủ Kho

Công Ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Quản Trung

 3 triệu - 5 triệu
 31/07/2016
 Bình Thuận, Ninh Thuận

Kỹ Sư An Toàn Lao Động

Công Ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Quản Trung

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2016
 Bình Thuận, Ninh Thuận

Kỹ Sư Me (điện, Nước) Công Trình

Công Ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Quản Trung

 10 triệu - 12 triệu
 31/07/2016
 Bình Thuận, Ninh Thuận

Nhà tuyển dụng hàng đầu