CÔNG TY CỔ PHẦN DỤNG CỤ CƠ KHÍ XUẤT KHẨU

Địa chỉ: LÔ 15A - KHU CN QUANG MINH - MÊ LINH - HÀ NỘI

Số nhân viên: 500-1000

Website: http://www.emtc.com.vn

17

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỤNG CỤ CƠ KHÍ XUẤT KHẨU không có tuyển dụng nào còn hạn.

Kỹ Sư Cơ Khí - Tự Động Hóa

Công Ty Cổ Phần Dụng Cụ Cơ Khí Xuất Khẩu

 8 triệu - 15 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Công Ty Cổ Phần Dụng Cụ Cơ Khí Xuất Khẩu

 8 triệu - 15 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội

Kỹ Sư Cơ Khí - Gia Công áp Lực

Công Ty Cổ Phần Dụng Cụ Cơ Khí Xuất Khẩu

 10 triệu - 15 triệu
 28/03/2019
 Hà Nội

Kỹ Sư Cơ Khí - Gia Công áp Lực

Công Ty Cổ Phần Dụng Cụ Cơ Khí Xuất Khẩu

 8 triệu - 9 triệu
 28/03/2019
 Hà Nội

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy

Công Ty Cổ Phần Dụng Cụ Cơ Khí Xuất Khẩu

 7 triệu - 10 triệu
 24/06/2018
 Hà Nội

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy

Công Ty Cổ Phần Dụng Cụ Cơ Khí Xuất Khẩu

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Marketing Nội Địa

Công Ty Cổ Phần Dụng Cụ Cơ Khí Xuất Khẩu

 6 triệu - 8 triệu
 30/04/2017
 Hà Nội

Chuyên Viên Tổng Hợp Kế Hoạch Sản Xuất

Công Ty Cổ Phần Dụng Cụ Cơ Khí Xuất Khẩu

 5 triệu - 8 triệu
 30/04/2017
 Hà Nội

Phó Quản Đốc Phân Xưởng Cơ Khí

Công Ty Cổ Phần Dụng Cụ Cơ Khí Xuất Khẩu

 14 triệu - 18 triệu
 30/04/2017
 Hà Nội

Phó Quản Đốc Xưởng

Công Ty Cổ Phần Dụng Cụ Cơ Khí Xuất Khẩu

 14 triệu - 18 triệu
 30/04/2017
 Hà Nội

Chuyên Viên Marketing

Công Ty Cổ Phần Dụng Cụ Cơ Khí Xuất Khẩu

 6 triệu - 8 triệu
 30/04/2017
 Hà Nội

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy

Công Ty Cổ Phần Dụng Cụ Cơ Khí Xuất Khẩu

 7 triệu - 10 triệu
 03/03/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Marketing Và Xuất Nhập Khẩu

Công Ty Cổ Phần Dụng Cụ Cơ Khí Xuất Khẩu

 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Báo Giá

Công Ty Cổ Phần Dụng Cụ Cơ Khí Xuất Khẩu

 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2017
 Hà Nội

Quản Đốc Phân Xưởng Mạ

Công Ty Cổ Phần Dụng Cụ Cơ Khí Xuất Khẩu

 20 triệu - 25 triệu
 31/01/2017
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu