Công ty TNHH Khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam

Địa chỉ: P601, số 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Số nhân viên: Dưới 10 người

Website: http://cuudulieuhdd.com/

8

việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH Khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam không có tuyển dụng nào còn hạn.

Biên Tập Nội Dung Website - Content

Công Ty TNHH Khôi Phục Dữ Liệu Máy Tính Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 30/10/2017
 Hà Nội

Biên Tập Nội Dung Website

Công Ty TNHH Khôi Phục Dữ Liệu Máy Tính Việt Nam

 Thương lượng
 30/10/2017
 Hà Nội

Hành Chính Văn Phòng

Công Ty TNHH Khôi Phục Dữ Liệu Máy Tính Việt Nam

 Thương lượng
 30/10/2017
 Hà Nội

Hành Chính Văn Phòng

Công Ty TNHH Khôi Phục Dữ Liệu Máy Tính Việt Nam

 Thương lượng
 30/10/2017
 Hà Nội

Biên Tập Website - Content

Công Ty TNHH Khôi Phục Dữ Liệu Máy Tính Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 10/06/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Quản Trị Website

Công Ty TNHH Khôi Phục Dữ Liệu Máy Tính Việt Nam

 3 triệu - 5 triệu
 15/07/2016
 Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính - Lễ Tân

Công Ty TNHH Khôi Phục Dữ Liệu Máy Tính Việt Nam

 3 triệu - 5 triệu
 15/07/2016
 Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính - Lễ Tân

Công Ty TNHH Khôi Phục Dữ Liệu Máy Tính Việt Nam

 3 triệu - 5 triệu
 15/11/2015
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu