Công ty TNHH Khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam

Địa chỉ: P601, số 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Số nhân viên: Dưới 10 người

Website: http://cuudulieuhdd.com/

11

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam đang tuyển dụng 4 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Biên Tập Nội Dung Website - Content

Công Ty TNHH Khôi Phục Dữ Liệu Máy Tính Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 30/10/2018
 Hà Nội

Biên Tập Nội Dung Website

Công Ty TNHH Khôi Phục Dữ Liệu Máy Tính Việt Nam

 Thương lượng
 30/10/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính - Văn Phòng

Công Ty TNHH Khôi Phục Dữ Liệu Máy Tính Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 30/10/2018
 Hà Nội

Biên Tập Nội Dung Website - Content

Công Ty TNHH Khôi Phục Dữ Liệu Máy Tính Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 30/10/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Công Ty TNHH Khôi Phục Dữ Liệu Máy Tính Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 15/05/2018
 Hà Nội

Hành Chính Văn Phòng

Công Ty TNHH Khôi Phục Dữ Liệu Máy Tính Việt Nam

 Thương lượng
 30/10/2017
 Hà Nội

Hành Chính Văn Phòng

Công Ty TNHH Khôi Phục Dữ Liệu Máy Tính Việt Nam

 Thương lượng
 30/10/2017
 Hà Nội

Biên Tập Website - Content

Công Ty TNHH Khôi Phục Dữ Liệu Máy Tính Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 10/06/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Quản Trị Website

Công Ty TNHH Khôi Phục Dữ Liệu Máy Tính Việt Nam

 3 triệu - 5 triệu
 15/07/2016
 Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính - Lễ Tân

Công Ty TNHH Khôi Phục Dữ Liệu Máy Tính Việt Nam

 3 triệu - 5 triệu
 15/07/2016
 Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính - Lễ Tân

Công Ty TNHH Khôi Phục Dữ Liệu Máy Tính Việt Nam

 3 triệu - 5 triệu
 15/11/2015
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu