Công ty TNHH Khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam

P601, số 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Về công ty

 Số nhân viên: Dưới 10 người

 Website: http://cuudulieuhdd.com/

Công ty TNHH Khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam được thành lập năm 2010. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu là dịch vụ khôi phục dữ liệu, cứu dữ liệu trến tất cả các thiết bị lưu trữ đặc biệt là ổ cứng.

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công ty TNHH Khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam đang tuyển dụng 8 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Biên Tập Nội Dung Website - Content

Công Ty TNHH Khôi Phục Dữ Liệu Máy Tính Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 30/10/2017
 Hà Nội

Biên Tập Nội Dung Website

Công Ty TNHH Khôi Phục Dữ Liệu Máy Tính Việt Nam

 Thương lượng
 30/10/2017
 Hà Nội

Hành Chính Văn Phòng

Công Ty TNHH Khôi Phục Dữ Liệu Máy Tính Việt Nam

 Thương lượng
 30/10/2017
 Hà Nội

Hành Chính Văn Phòng

Công Ty TNHH Khôi Phục Dữ Liệu Máy Tính Việt Nam

 Thương lượng
 30/10/2017
 Hà Nội

Biên Tập Website - Content

Công Ty TNHH Khôi Phục Dữ Liệu Máy Tính Việt Nam

 5 triệu - 7 triệu
 10/06/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Quản Trị Website

Công Ty TNHH Khôi Phục Dữ Liệu Máy Tính Việt Nam

 3 triệu - 5 triệu
 15/07/2016
 Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính - Lễ Tân

Công Ty TNHH Khôi Phục Dữ Liệu Máy Tính Việt Nam

 3 triệu - 5 triệu
 15/07/2016
 Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính - Lễ Tân

Công Ty TNHH Khôi Phục Dữ Liệu Máy Tính Việt Nam

 3 triệu - 5 triệu
 15/11/2015
 Hà Nội

Tuyển dụng nhanh