Công ty TNHH Michelle

Địa chỉ: Lô E, đường số 7, KCN Hòa Khánh, Đà Nẵng

Số nhân viên: 200-500

Website: http://www.rubbersoul.co.jp/

52

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH Michelle không có tuyển dụng nào còn hạn.

 15 triệu - 20 triệu
 30/05/2019
 Đà Nẵng

Nhân Viên Tiếng Nhật

Công Ty TNHH Michelle

 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2019
 Đà Nẵng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Công Ty TNHH Michelle

 7 triệu - 10 triệu
 19/01/2019
 Đà Nẵng
 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2018
 Đà Nẵng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Công Ty TNHH Michelle

 7 triệu - 10 triệu
 12/10/2018
 Đà Nẵng

Chuyên Viên Thiết Kế

Công Ty TNHH Michelle

 5 triệu - 7 triệu
 11/11/2018
 Đà Nẵng

Nhân Viên Kỹ Thuật - Tkđh

Công Ty TNHH Michelle

 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2018
 Đà Nẵng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Công Ty TNHH Michelle

 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2018
 Đà Nẵng

Nhân Viên Kiến Trúc - 3D

Công Ty TNHH Michelle

 7 triệu - 10 triệu
 12/05/2018
 Đà Nẵng
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Đà Nẵng
 5 triệu - 7 triệu
 19/05/2018
 Đà Nẵng
 5 triệu - 7 triệu
 13/04/2018
 Đà Nẵng
 7 triệu - 10 triệu
 11/04/2018
 Đà Nẵng
 5 triệu - 7 triệu
 11/03/2018
 Đà Nẵng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Công Ty TNHH Michelle

 5 triệu - 7 triệu
 25/02/2018
 Đà Nẵng

Nhà tuyển dụng hàng đầu