Công ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Trung Tín

Địa chỉ: - 5B Lạc Long Quân, Nha Trang, Khánh Hòa

Số nhân viên: 50-100

Website: trungtin

48

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Trung Tín không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Trung Tín

 Thương lượng
 16/01/2019
 Khánh Hòa

Phó Phòng Kế Toán

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Trung Tín

 Thương lượng
 29/12/2018
 Khánh Hòa

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Trung Tín

 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2018
 Khánh Hòa

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Trung Tín

 Thương lượng
 16/12/2018
 Lâm Đồng

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Trung Tín

 Thương lượng
 15/11/2018
 Khánh Hòa

Công Nhân Làm Cửa Kính

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Trung Tín

 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2018
 Khánh Hòa

Kế Toán Trưởng (nha Trang- Khánh Hòa)

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Trung Tín

 Thương lượng
 26/10/2018
 Khánh Hòa

Nhân Viên Dự án

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Trung Tín

 Thương lượng
 28/10/2018
 Khánh Hòa

Nhân Viên Thủ Kho

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Trung Tín

 Thương lượng
 31/10/2018
 Khánh Hòa

Nhân Viên Thủ Kho

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Trung Tín

 Thương lượng
 15/11/2018
 Khánh Hòa

Nhân Viên Thủ Kho

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Trung Tín

 Thương lượng
 15/09/2018
 Khánh Hòa

Nhân Viên Thu Mua

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Trung Tín

 Thương lượng
 12/07/2018
 Khánh Hòa

Nhân Viên Kế Toán Công Nợ

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Trung Tín

 Thương lượng
 31/07/2018
 Khánh Hòa

Nhân Viên Kinh Doanh - Cửa Seawindow

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Trung Tín

 Thương lượng
 13/07/2018
 Lâm Đồng

Nhân Viên Dự án

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Trung Tín

 Thương lượng
 31/07/2018
 Khánh Hòa

Nhà tuyển dụng hàng đầu