Công ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Trung Tín

Địa chỉ: - 5B Lạc Long Quân, Nha Trang, Khánh Hòa

Số nhân viên: 50-100

Website: trungtin

47

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Trung Tín đang tuyển dụng 3 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Phó Phòng Kế Toán

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Trung Tín

 Thương lượng
 29/12/2018
 Khánh Hòa

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Trung Tín

 Thương lượng
 16/12/2018
 Lâm Đồng

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Trung Tín

 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2018
 Khánh Hòa

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Trung Tín

 Thương lượng
 15/11/2018
 Khánh Hòa

Công Nhân Làm Cửa Kính

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Trung Tín

 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2018
 Khánh Hòa

Kế Toán Trưởng (nha Trang- Khánh Hòa)

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Trung Tín

 Thương lượng
 26/10/2018
 Khánh Hòa

Nhân Viên Dự án

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Trung Tín

 Thương lượng
 28/10/2018
 Khánh Hòa

Nhân Viên Thủ Kho

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Trung Tín

 Thương lượng
 31/10/2018
 Khánh Hòa

Nhân Viên Thủ Kho

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Trung Tín

 Thương lượng
 15/11/2018
 Khánh Hòa

Nhân Viên Thủ Kho

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Trung Tín

 Thương lượng
 15/09/2018
 Khánh Hòa

Nhân Viên Thu Mua

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Trung Tín

 Thương lượng
 12/07/2018
 Khánh Hòa

Nhân Viên Kế Toán Công Nợ

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Trung Tín

 Thương lượng
 31/07/2018
 Khánh Hòa

Nhân Viên Kinh Doanh - Cửa Seawindow

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Trung Tín

 Thương lượng
 13/07/2018
 Lâm Đồng

Nhân Viên Dự án

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Trung Tín

 Thương lượng
 31/07/2018
 Khánh Hòa

Nhân Viên Kế Toán Kho Vật Tư Xây Dựng

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Trung Tín

 Thương lượng
 15/12/2017
 Khánh Hòa

Nhân Viên Kỹ Thuật Giám Sát Cửa Nhựa Seawindow

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Trung Tín

 Thương lượng
 23/11/2017
 Lâm Đồng

Nhân Viên Kế Toán Kho

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Trung Tín

 Thương lượng
 17/11/2017
 Khánh Hòa

Kiến Trúc Sư Xây Dựng

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Trung Tín

 Thương lượng
 17/11/2017
 Khánh Hòa

Nhà tuyển dụng hàng đầu