Công ty Quảng Cáo và Giải Pháp Phần Mềm Tân Gia Ba

Địa chỉ: 34/10 Tân Hải, P 13, Tân Bình

Số nhân viên: Đang cập nhật

Website: Đang cập nhật

27

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Chưa cập nhật thông tin...

Hiện tại Công ty Quảng Cáo và Giải Pháp Phần Mềm Tân Gia Ba không có tuyển dụng nào còn hạn.

Lập Trình Viên Python / Odoo / Open Erp

Công Ty Quảng Cáo Và Giải Pháp Phần Mềm Tân Gia Ba

 15 triệu - 20 triệu
 10/03/2019
 Hồ Chí Minh

Lập Trình Viên Python/odoo

Công Ty Quảng Cáo Và Giải Pháp Phần Mềm Tân Gia Ba

 15 triệu - 20 triệu
 10/03/2019
 Hồ Chí Minh

Lập Trình Viên Python / Odoo / Open Erp

Công Ty Quảng Cáo Và Giải Pháp Phần Mềm Tân Gia Ba

 15 triệu - 20 triệu
 15/01/2019
 Hồ Chí Minh

Lập Trình Viên Python / Odoo / Open Erp

Công Ty Quảng Cáo Và Giải Pháp Phần Mềm Tân Gia Ba

 20 triệu - 25 triệu
 10/01/2019
 Hồ Chí Minh

HCM - Lập Trình Viên PHP / Wordpress[ Lương 12-20 Triệu]

Công Ty Quảng Cáo Và Giải Pháp Phần Mềm Tân Gia Ba

 12 triệu - 15 triệu
 15/01/2019
 Hồ Chí Minh

Lập Trình Viên PHP / Wordpress

Công Ty Quảng Cáo Và Giải Pháp Phần Mềm Tân Gia Ba

 10 triệu - 12 triệu
 10/06/2018
 Hồ Chí Minh

Cần Tuyển Lập Trình Viên Python / Odoo / Open Erp

Công Ty Quảng Cáo Và Giải Pháp Phần Mềm Tân Gia Ba

 20 triệu - 25 triệu
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh

Lập Trình Viên PHP / Wordpress [lương 10 - 12 Triệu]

Công Ty Quảng Cáo Và Giải Pháp Phần Mềm Tân Gia Ba

 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh

Lập Trình Viên Odoo Python [ Lương 15 - 20 Triệu]

Công Ty Quảng Cáo Và Giải Pháp Phần Mềm Tân Gia Ba

 15 triệu - 20 triệu
 30/04/2018
 Hồ Chí Minh

Lập Trình Viên PHP

Công Ty Quảng Cáo Và Giải Pháp Phần Mềm Tân Gia Ba

 10 triệu - 12 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh

Lập Trình Viên PHP

Công Ty Quảng Cáo Và Giải Pháp Phần Mềm Tân Gia Ba

 12 triệu - 15 triệu
 30/11/2017
 Hồ Chí Minh

Lập Trình Viên PHP

Công Ty Quảng Cáo Và Giải Pháp Phần Mềm Tân Gia Ba

 Thương lượng
 10/05/2017
 Hồ Chí Minh

Lập Trình Viên PHP

Công Ty Quảng Cáo Và Giải Pháp Phần Mềm Tân Gia Ba

 Thương lượng
 30/04/2017
 Hồ Chí Minh

Lập Trình Viên PHP

Công Ty Quảng Cáo Và Giải Pháp Phần Mềm Tân Gia Ba

 Thương lượng
 20/03/2017
 Hồ Chí Minh

Tuyển Lập Trình Viên PHP

Công Ty Quảng Cáo Và Giải Pháp Phần Mềm Tân Gia Ba

 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2016
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu