Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.3

Địa chỉ: Thị trấn Bần Yên Nhân - Huyện Mỹ Hào- Tỉnh Hưng Yên

Số nhân viên: 100-200

Website: http://licogi18-3.vn/

85

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.3 đang tuyển dụng 14 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Kỹ Sư Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Số 18.3

 10 triệu - 12 triệu
 30/05/2019
 Hưng Yên, Phú Thọ

Thợ Vận Hành Máy Khoan

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Số 18.3

 8 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Bắc Giang, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình

Nhân Viên Thí Nghiệm Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Số 18.3

 6 triệu - 8 triệu
 30/05/2019
 Hưng Yên

Nhân Viên IT Kiêm Truyền Thông

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Số 18.3

 7 triệu - 10 triệu
 30/05/2019
 Hưng Yên

Trưởng Ca Vận Hành Nhà Máy Thủy Điện

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Số 18.3

 12 triệu - 15 triệu
 30/05/2019
 Lào Cai

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Số 18.3

 10 triệu - 12 triệu
 30/05/2019
 Hưng Yên

Thợ Lái Máy ủi

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Số 18.3

 7 triệu - 10 triệu
 30/05/2019
 Hải Dương, Hưng Yên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc

Kiến Trúc Sư

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Số 18.3

 10 triệu - 12 triệu
 30/05/2019
 Hà Nội, Hưng Yên

Kỹ Sư Cơ Điện

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Số 18.3

 10 triệu - 12 triệu
 30/05/2019
 Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Anh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Số 18.3

 12 triệu - 15 triệu
 30/05/2019
 Hưng Yên

Kỹ Sư Thủy Điện

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Số 18.3

 10 triệu - 12 triệu
 30/05/2019
 Lào Cai

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Số 18.3

 7 triệu - 10 triệu
 30/05/2019
 Hải Dương

Trắc Địa Công Trình

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Số 18.3

 7 triệu - 10 triệu
 30/05/2019
 Hải Dương, Hải Phòng

Kế Toán Trưởng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Số 18.3

 10 triệu - 12 triệu
 30/05/2019
 Hải Dương

Thợ Điện

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Số 18.3

 7 triệu - 10 triệu
 15/03/2019
 Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hải Phòng

Nhân Viên Bếp Đi Làm Luôn

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Số 18.3

 5 triệu - 7 triệu
 10/03/2019
 Hưng Yên

Thợ Sửa Chữa ô Tô

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Số 18.3

 15 triệu - 20 triệu
 10/03/2019
 Hưng Yên

Trắc Địa Công Trình

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Số 18.3

 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội, Hưng Yên

Kỹ Sư Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Số 18.3

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2018
 Hải Phòng, Hưng Yên

Kỹ Sư Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Số 18.3

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2018
 Hà Nam, Hà Tây, Hưng Yên, Vĩnh Phúc

Trắc Địa

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Số 18.3

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2018
 Bắc Giang, Hưng Yên, Vĩnh Phúc

Kiến Trúc Sư

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Số 18.3

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2018
 Hưng Yên

Kỹ Sư Công Trình Thủy Điện

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Số 18.3

 10 triệu - 12 triệu
 31/07/2018
 Lào Cai

Chỉ Huy Trưởng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Số 18.3

 12 triệu - 15 triệu
 05/08/2018
 Hải Phòng, Thanh Hóa

Lao Động Phổ Thông

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Số 18.3

 7 triệu - 10 triệu
 10/06/2018
 Hải Dương

Kỹ Sư Kết Cấu Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Số 18.3

 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2018
 Hưng Yên

Công Nhân Vận Hành Máy Khoan Phụt Xi Măng Chống Thấm

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Số 18.3

 15 triệu - 20 triệu
 31/03/2018
 Lào Cai

Kỹ Sư Cơ Điện

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Số 18.3

 15 triệu - 20 triệu
 30/04/2018
 Bắc Giang

Kiến Trúc Sư

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Số 18.3

 7 triệu - 10 triệu
 15/03/2018
 Hưng Yên

Nhà tuyển dụng hàng đầu