Công ty TNHH Ngọc

Địa chỉ: 132 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số nhân viên: 25-50

Website: www.opal.com.vn

53

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Ngọc đang tuyển dụng 3 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 5 triệu - 7 triệu
 30/01/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 30/01/2019
 Hà Nội

Kế Toán Bán Hàng

Công Ty TNHH Ngọc

 5 triệu - 7 triệu
 30/01/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2018
 Hà Nội
 Thương lượng
 31/12/2018
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2018
 Hà Nội

Kế Toán Bán Hàng

Công Ty TNHH Ngọc

 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2018
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán Thuế

Công Ty TNHH Ngọc

 5 triệu - 7 triệu
 15/12/2018
 Hà Nội

Kế Toán Bán Hàng

Công Ty TNHH Ngọc

 5 triệu - 7 triệu
 30/10/2018
 Hà Nội
 Thương lượng
 30/10/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Marketing

Công Ty TNHH Ngọc

 Thương lượng
 30/10/2018
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2018
 Hà Nội

Kế Toán Bán Hàng

Công Ty TNHH Ngọc

 5 triệu - 7 triệu
 30/10/2018
 Hà Nội
 Thương lượng
 30/06/2018
 Hà Nội
 Thương lượng
 30/06/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu