Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng và thương mại Không Gian Lớn và Nhỏ.

Địa chỉ: Số 33 ngõ 61 Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Số nhân viên: Đang cập nhật

Website: http://kientrucls.vn/gioi-thieu-cong-ty.html

22

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng và thương mại Không Gian Lớn và Nhỏ. không có tuyển dụng nào còn hạn.

Thiết Kế Kiến Trúc

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Và Thương Mại Không Gian Lớn Và Nhỏ.

 6 triệu - 12 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội

Kiến Trúc Sư

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Và Thương Mại Không Gian Lớn Và Nhỏ.

 10 triệu - 15 triệu
 30/10/2017
 Hà Nội

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Và Thương Mại Không Gian Lớn Và Nhỏ.

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2017
 Hà Nội

Kiến Trúc Sư Công Trình

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Và Thương Mại Không Gian Lớn Và Nhỏ.

 7 triệu - 10 triệu
 15/09/2016
 Hà Nội

Chủ Trì Thiết Kế Kiến Trúc

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Và Thương Mại Không Gian Lớn Và Nhỏ.

 12 triệu - 15 triệu
 15/09/2016
 Hà Nội

Kỹ Sư Kết Cấu

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Và Thương Mại Không Gian Lớn Và Nhỏ.

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2016
 Hà Nội

Kiến Trúc Sư Công Trình

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Và Thương Mại Không Gian Lớn Và Nhỏ.

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2016
 Hà Nội

Kiến Trúc Sư

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Và Thương Mại Không Gian Lớn Và Nhỏ.

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2016
 Hà Nội

Kiến Trúc Sư Quy Hoạch

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Và Thương Mại Không Gian Lớn Và Nhỏ.

 7 triệu - 10 triệu
 30/08/2016
 Hà Nội

Trưởng Nhóm Thiết Kế

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Và Thương Mại Không Gian Lớn Và Nhỏ.

 12 triệu - 15 triệu
 30/08/2016
 Hà Nội

Kỹ Sư Cấp Thoát Nước

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Và Thương Mại Không Gian Lớn Và Nhỏ.

 7 triệu - 10 triệu
 30/08/2016
 Hà Nội

Chủ Trì Thiết Kế Cấp Thoát Nước

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Và Thương Mại Không Gian Lớn Và Nhỏ.

 7 triệu - 10 triệu
 30/08/2016
 Hà Nội

Kiến Trúc Sư

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Và Thương Mại Không Gian Lớn Và Nhỏ.

 Thương lượng
 30/07/2016
 Hà Nội

Kỹ Sư Kết Cấu

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Và Thương Mại Không Gian Lớn Và Nhỏ.

 Thương lượng
 30/06/2016
 Hà Nội

Trưởng Nhóm Thiết Kế

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Và Thương Mại Không Gian Lớn Và Nhỏ.

 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2016
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu