Công ty TNHH Mihn (Mihn HOME)

Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Văn Huyên kéo dài, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội

Số nhân viên: 10-25

Website: Mihn.com.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH Mihn (Mihn HOME) không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu