CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - CƠ KHÍ HUỲNH BẰNG

Địa chỉ: Căn Hộ 1206, Cao Ốc Fideco Riverview, Số 14 Thảo Điền - Phường Thảo Điền - Quận 2 - TP Hồ Chí Minh

Số nhân viên: 10-25

Website: www.huynhbang.com

21

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - CƠ KHÍ HUỲNH BẰNG đang tuyển dụng 5 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Kỹ Sư Điện Công Nghiệp - Service Engineer (quận 2)

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Cơ Khí Huỳnh Bằng

 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2019
 Hồ Chí Minh

Thermal Engineer - Kỹ Sư Nhiệt (quận 2)

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Cơ Khí Huỳnh Bằng

 10 triệu - 12 triệu
 30/10/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh - Lubricant Oil (quận 2)

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Cơ Khí Huỳnh Bằng

 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh - Lubricant Oil (quận 2)

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Cơ Khí Huỳnh Bằng

 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh - Lubricant Oil (quận 2)

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Cơ Khí Huỳnh Bằng

 6 triệu - 15 triệu
 30/10/2019
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Kinh Doanh (thiết Bị Nhiệt)

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Cơ Khí Huỳnh Bằng

 10 triệu - 12 triệu
 26/07/2019
 Hồ Chí Minh

Thermal Engineer

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Cơ Khí Huỳnh Bằng

 7 triệu - 10 triệu
 30/05/2019
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Điện Công Nghiệp - Service Engineer

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Cơ Khí Huỳnh Bằng

 7 triệu - 10 triệu
 30/05/2019
 Hồ Chí Minh

Sales Engineer

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Cơ Khí Huỳnh Bằng

 7 triệu - 10 triệu
 03/05/2019
 Hồ Chí Minh

Automation Engineer

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Cơ Khí Huỳnh Bằng

 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Cơ Khí Huỳnh Bằng

 5 triệu - 7 triệu
 20/09/2018
 Hồ Chí Minh

Automation Engineer

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Cơ Khí Huỳnh Bằng

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2018
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Điện Công Nghiệp

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Cơ Khí Huỳnh Bằng

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2018
 Hồ Chí Minh

Service Engineer

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Cơ Khí Huỳnh Bằng

 7 triệu - 10 triệu
 05/08/2018
 Hồ Chí Minh

Sales Engineer/kỹ Sư Bán Hàng Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Cơ Khí Huỳnh Bằng

 7 triệu - 10 triệu
 25/07/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Cơ Khí Huỳnh Bằng

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh

Sales Engineer/kỹ Sư Bán Hàng Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Cơ Khí Huỳnh Bằng

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2017
 Hồ Chí Minh

Service Engineer

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Cơ Khí Huỳnh Bằng

 7 triệu - 10 triệu
 18/08/2017
 Hồ Chí Minh

Sales Engineer/kỹ Sư Bán Hàng Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Cơ Khí Huỳnh Bằng

 7 triệu - 10 triệu
 18/08/2017
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Nhiệt Điện

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Cơ Khí Huỳnh Bằng

 7 triệu - 10 triệu
 25/05/2017
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu