Tổng Công ty 789 - Bộ Quốc phòng

Địa chỉ: 147 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Số nhân viên: 500-1000

Website: 789.com.vn

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Tổng Công ty 789 - Bộ Quốc phòng không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu