Công ty Cổ Phần Green Real

Địa chỉ: 19 Trương Định, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

Số nhân viên: 50-100

Website: www.greenreal.vn

13

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ Phần Green Real đang tuyển dụng 4 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Chuyên Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Green Real

 >= 30 triệu
 13/08/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

Công Ty Cổ Phần Green Real

 >= 30 triệu
 13/08/2019
 Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Green Real

 10 triệu - 12 triệu
 22/07/2019
 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu
 31/05/2019
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Markerting Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Green Real

 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Lễ Tân

Công Ty Cổ Phần Green Real

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Tuyển Dụng

Công Ty Cổ Phần Green Real

 10 triệu - 12 triệu
 31/05/2019
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Tuyển Dụng Đào Tạo

Công Ty Cổ Phần Green Real

 10 triệu - 12 triệu
 20/04/2019
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Hành Chánh Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Green Real

 10 triệu - 12 triệu
 31/03/2019
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Nhân Sự

Công Ty Cổ Phần Green Real

 10 triệu - 12 triệu
 31/03/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Khai Thác Khách Hàng

Công Ty Cổ Phần Green Real

 3,500,000 - 20 triệu
 31/07/2015
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

Công Ty Cổ Phần Green Real

 4 triệu - 10 triệu
 31/05/2015
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu