Công ty cổ phần Gia Tuấn

Địa chỉ: Số 36A Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Số nhân viên: 25-50

Website: http://giatuan.com.vn

54

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty cổ phần Gia Tuấn đang tuyển dụng 5 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Cơ Khí

Công Ty Cổ Phần Gia Tuấn

 5 triệu - 10 triệu
 15/03/2020
 Hà Nội

Dự Toán Xây Dựng, Nội Thất

Công Ty Cổ Phần Gia Tuấn

 6 triệu - 12 triệu
 15/03/2020
 Hà Nội

Giám Sát Xây Dựng [hà Nội]

Công Ty Cổ Phần Gia Tuấn

 10 triệu - 15 triệu
 15/03/2020
 Hà Nội

Thiết Kế Xây Dựng, Nội Thất

Công Ty Cổ Phần Gia Tuấn

 10 triệu - 15 triệu
 15/03/2020
 Hà Nội

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Gia Tuấn

 10 triệu - 15 triệu
 15/03/2020
 Hà Nội

Thiết Kế Trang Trí Nội Thất Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Gia Tuấn

 10 triệu - 15 triệu
 30/12/2019
 Hà Nội

Dự Toán Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Gia Tuấn

 8 triệu - 12 triệu
 30/12/2019
 Hà Nội

Giám Sát Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Gia Tuấn

 10 triệu - 15 triệu
 30/12/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Dự Toán

Công Ty Cổ Phần Gia Tuấn

 8 triệu - 12 triệu
 30/01/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành Máy

Công Ty Cổ Phần Gia Tuấn

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất

Công Ty Cổ Phần Gia Tuấn

 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội

Kế Toán Nội Bộ

Công Ty Cổ Phần Gia Tuấn

 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Giám Sát Nội Thất

Công Ty Cổ Phần Gia Tuấn

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Dự Toán

Công Ty Cổ Phần Gia Tuấn

 5 triệu - 7 triệu
 15/09/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Marketing Online

Công Ty Cổ Phần Gia Tuấn

 7 triệu - 10 triệu
 29/03/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội

Kỹ Thuật Vận Hành Máy

Công Ty Cổ Phần Gia Tuấn

 7 triệu - 10 triệu
 12/03/2018
 Hà Nội

Thiết Kế Nội Thất

Công Ty Cổ Phần Gia Tuấn

 10 triệu - 12 triệu
 12/03/2018
 Hà Nội

Diễn Họa 3D

Công Ty Cổ Phần Gia Tuấn

 12 triệu - 15 triệu
 15/12/2017
 Hà Nội

Thiết Kế Nội Thất

Công Ty Cổ Phần Gia Tuấn

 10 triệu - 12 triệu
 31/10/2017
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu