Công ty cổ phần thương mại Việt Hồng

Địa chỉ: 70 Hàng Cót, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số nhân viên: 200-500

Website: viethong.vn / viethongalum.com.vn

28

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty cổ phần thương mại Việt Hồng đang tuyển dụng 10 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Lễ Tân Hành Chính

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng

 7 triệu - 10 triệu
 30/05/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Thiết Kế

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội, Hưng Yên

Kế Toán Bán Hàng

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội

Giám Sát Thi Công

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng

 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội, Hưng Yên

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội

Kế Toán Kho

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2019
 Hưng Yên

Kế Toán Trưởng

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng

 14 triệu - 18 triệu
 20/05/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Thiết Kế Văn Phòng

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng

 8 triệu - 12 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán Thuế

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2019
 Hà Nội

Giám Sát Kỹ Thuật

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam

Nhân Viên Phát Triển Thương Mại

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng

 5 triệu - 7 triệu
 02/06/2017
 Hà Nội

Cửa Hàng Trưởng

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng

 5 triệu - 7 triệu
 21/04/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Phát Triển Thương Mại

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng

 5 triệu - 7 triệu
 27/04/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Kho Hưng Yên

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2017
 Hưng Yên

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng

 Thương lượng
 30/11/2016
 Hà Nội

Cửa Hàng Trưởng

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng

 Thương lượng
 31/10/2016
 Hà Nội

Giám Đốc Nhà Máy

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng

 Thương lượng
 31/10/2016
 Hưng Yên

Kế Toán Bán Hàng

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng

 Thương lượng
 10/07/2016
 Hà Nội

Nhân Viên Thiết Kế

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng

 Thương lượng
 30/06/2016
 Hà Nội, Hưng Yên

Thủ Kho

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng

 Thương lượng
 30/06/2016
 Hưng Yên

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng

 Thương lượng
 30/06/2016
 Hà Nội

Nhân Viên Vận Chuyển

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng

 Thương lượng
 30/06/2016
 Hà Nội

Kế Toán Công Trình

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng

 Thương lượng
 30/06/2016
 Hà Nội

Kế Toán Công Nợ

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng

 Thương lượng
 30/06/2016
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu