Công ty TNHH may Hoa Sen Phú Thọ

Địa chỉ: Khu 10 - Thị trấn Phong Châu - Huyện Phù Ninh

Số nhân viên: 1000-5000

Website: http://mayhoasenphutho.vn

13

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH may Hoa Sen Phú Thọ không có tuyển dụng nào còn hạn.

Kỹ Thuật Chuyền ( May Mặc)

Công Ty TNHH May Hoa Sen Phú Thọ

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2018
 Phú Thọ

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng ( May Mặc)

Công Ty TNHH May Hoa Sen Phú Thọ

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2018
 Phú Thọ

Nhân Viên Kỹ Thuật- Ie (may Mặc)

Công Ty TNHH May Hoa Sen Phú Thọ

 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2018
 Phú Thọ

Quản Lý Sản Xuất

Công Ty TNHH May Hoa Sen Phú Thọ

 25 triệu - 30 triệu
 30/09/2018
 Phú Thọ

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty TNHH May Hoa Sen Phú Thọ

 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2018
 Phú Thọ

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH May Hoa Sen Phú Thọ

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2018
 Phú Thọ

Trưởng Phòng Kế Hoạch

Công Ty TNHH May Hoa Sen Phú Thọ

 10 triệu - 12 triệu
 31/08/2018
 Phú Thọ

Nhân Viên Nhân Sự

Công Ty TNHH May Hoa Sen Phú Thọ

 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2018
 Phú Thọ

Giám Đốc Điều Hành Sản Xuất

Công Ty TNHH May Hoa Sen Phú Thọ

 Thương lượng
 31/05/2018
 Phú Thọ

Trưởng Phòng Nhân Sự

Công Ty TNHH May Hoa Sen Phú Thọ

 Thương lượng
 31/05/2018
 Phú Thọ

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Công Ty TNHH May Hoa Sen Phú Thọ

 7 triệu - 10 triệu
 28/04/2018
 Phú Thọ

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty TNHH May Hoa Sen Phú Thọ

 7 triệu - 10 triệu
 28/04/2018
 Phú Thọ

Công Nhân May

Công Ty TNHH May Hoa Sen Phú Thọ

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Phú Thọ

Nhà tuyển dụng hàng đầu