Công ty cổ phần Sách và TBGD Trí Tuệ

Địa chỉ: 187 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Quy mô nhân sự: 150 - 300 người

Website: nhasachtritue.com

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty cổ phần Sách và TBGD Trí Tuệ không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu