Trung Tâm Vương Quốc Anh Ngữ

Địa chỉ: 22a Dương Quảng Hàm, Phường 7, Gò Vấp

Số nhân viên: 25-50

Website: https://www.facebook.com/vuongquocanhngu.edu.vn

73

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Trung Tâm Vương Quốc Anh Ngữ đang tuyển dụng 3 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Tư Vấn

Trung Tâm Vương Quốc Anh Ngữ

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn

Trung Tâm Vương Quốc Anh Ngữ

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2019
 Hồ Chí Minh

Giáo Viên Tiếng Anh

Trung Tâm Vương Quốc Anh Ngữ

 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Admin - Nữ

Trung Tâm Vương Quốc Anh Ngữ

 5 triệu - 8 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh

Chủ Nhiệm Lớp

Trung Tâm Vương Quốc Anh Ngữ

 9 triệu - 12 triệu
 30/05/2019
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Chuyên Môn

Trung Tâm Vương Quốc Anh Ngữ

 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2019
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Tư Vấn

Công Ty TNHH Vương Tú

 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2018
 Hồ Chí Minh

Giáo Viên Tiếng Anh

Công Ty TNHH Vương Tú

 Thương lượng
 31/12/2018
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Chuyên Môn

Công Ty TNHH Vương Tú

 10 triệu - 12 triệu
 31/10/2018
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 31/10/2018
 Hồ Chí Minh

Giáo Viên Tiếng Anh

Công Ty TNHH Vương Tú

 Thương lượng
 31/10/2018
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Tư Vấn Du Học

Công Ty TNHH Vương Tú

 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Tổ Chức Sự Kiện

Công Ty TNHH Vương Tú

 Thương lượng
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Marketing

Công Ty TNHH Vương Tú

 Thương lượng
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh

Giáo Viên Tiếng Anh

Công Ty TNHH Vương Tú

 Thương lượng
 30/09/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn

Công Ty TNHH Vương Tú

 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2018
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Chuyên Môn

Công Ty TNHH Vương Tú

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2018
 Hồ Chí Minh

Giáo Viên Tiếng Anh

Công Ty TNHH Vương Tú

 Thương lượng
 31/07/2018
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu