Big C Việt Nam

Địa chỉ: 163 Phan Đăng Lưu, P1 Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Số nhân viên: 5000-10000

Website: www.bigc.vn

2084

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Big C Việt Nam đang tuyển dụng 305 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 3 triệu - 5 triệu
 15/10/2018
 Đà Nẵng

General Admin Supervisor

Big C Việt Nam

 12 triệu - 15 triệu
 20/10/2018
 Hồ Chí Minh
 3 triệu - 5 triệu
 20/10/2018
 Đà Nẵng
 3 triệu - 5 triệu
 20/10/2018
 Bình Dương
 5 triệu - 7 triệu
 20/10/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 20/10/2018
 Hồ Chí Minh
 3 triệu - 5 triệu
 20/10/2018
 Tiền Giang
 3 triệu - 5 triệu
 20/10/2018
 Hồ Chí Minh
 3 triệu - 5 triệu
 20/10/2018
 Hồ Chí Minh
 3 triệu - 5 triệu
 20/10/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 20/10/2018
 Đồng Nai
 3 triệu - 5 triệu
 20/10/2018
 Hồ Chí Minh
 3 triệu - 5 triệu
 20/10/2018
 Hồ Chí Minh
 3 triệu - 5 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 20/10/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 22/09/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 22/09/2018
 Hồ Chí Minh
 3 triệu - 5 triệu
 22/09/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 13/09/2018
 Khánh Hòa
 3 triệu - 5 triệu
 20/09/2018
 Hồ Chí Minh
 3 triệu - 5 triệu
 10/09/2018
 Quảng Ninh
 3 triệu - 5 triệu
 20/09/2018
 Quảng Ninh
 3 triệu - 5 triệu
 20/09/2018
 Hồ Chí Minh
 3 triệu - 5 triệu
 20/09/2018
 Hà Nội
 3 triệu - 5 triệu
 10/09/2018
 Quảng Ninh
 3 triệu - 5 triệu
 10/09/2018
 Quảng Ninh
 3 triệu - 5 triệu
 10/09/2018
 Quảng Ninh
 3 triệu - 5 triệu
 11/09/2018
 Thanh Hóa
 3 triệu - 5 triệu
 15/09/2018
 Khánh Hòa
 3 triệu - 5 triệu
 15/09/2018
 Khánh Hòa

Nhà tuyển dụng hàng đầu