Big C Việt Nam

Địa chỉ: 163 Phan Đăng Lưu, P1 Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Số nhân viên: 5000-10000

Website: www.bigc.vn

1663

việc làm

Giới thiệu về công ty

Big C Việt Nam đang tuyển dụng 22 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 3 triệu - 5 triệu
 31/07/2018
 Hồ Chí Minh
 3 triệu - 5 triệu
 31/07/2018
 Hồ Chí Minh
 3 triệu - 5 triệu
 31/07/2018
 Hồ Chí Minh
 3 triệu - 5 triệu
 31/07/2018
 Hồ Chí Minh
 3 triệu - 5 triệu
 28/07/2018
 Hà Nội
 3 triệu - 5 triệu
 31/07/2018
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 06/07/2018
 Thanh Hóa
 3 triệu - 5 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh
 3 triệu - 5 triệu
 30/06/2018
 Bắc Giang

Nhân Viên Bán Hàng

Big C Việt Nam

 3 triệu - 5 triệu
 20/06/2018
 Hồ Chí Minh
 3 triệu - 5 triệu
 16/06/2018
 Hồ Chí Minh
 3 triệu - 5 triệu
 16/06/2018
 Hồ Chí Minh
 3 triệu - 5 triệu
 16/06/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 05/06/2018
 Vĩnh Phúc
 3 triệu - 5 triệu
 05/06/2018
 Hà Nội
 3 triệu - 5 triệu
 07/06/2018
 Đà Nẵng
 3 triệu - 5 triệu
 07/06/2018
 Đà Nẵng
 3 triệu - 5 triệu
 15/06/2018
 Hồ Chí Minh
 3 triệu - 5 triệu
 20/06/2018
 Tiền Giang
 3 triệu - 5 triệu
 31/05/2018
 Vĩnh Phúc
 3 triệu - 5 triệu
 31/05/2018
 Hồ Chí Minh
 3 triệu - 5 triệu
 31/05/2018
 Hồ Chí Minh
 3 triệu - 5 triệu
 20/06/2018
 Tiền Giang
 3 triệu - 5 triệu
 20/06/2018
 Tiền Giang

Nhà tuyển dụng hàng đầu