Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT

Địa chỉ: Tầng 3 - số 216 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Số nhân viên: 5000-10000

Website: http://fptshop.com.vn/

66

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT đang tuyển dụng 26 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

[hà Nội] Nhân Viêntelesales

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2019
 Hà Nội

[hà Nội] Call Center

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2019
 Hà Nội

[hà Nội] Trưởng Nhóm Kinh Doanh Online

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

 10 triệu - 12 triệu
 28/02/2019
 Nam Định

[hà Nội] Telesales Teamleader

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

 10 triệu - 12 triệu
 28/02/2019
 Hà Nội

[thành Phố Hà Nội] Quản Lý Kho/thủ Kho

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2019
 Hà Nội

[hà Nội] Nhân Viên Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2019
 Hà Nội

[thành Phố Hà Nội] Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2019
 Hà Nội

[hà Nội] Kế Toán Bán Hàng/thu Ngân

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2019
 Hà Nội

[hà Nội] Quản Lý Cửa Hàng Kỹ Thuật Số

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

 12 triệu - 15 triệu
 28/02/2019
 Hà Nội

[bắc Giang] Quản Lý Cửa Hàng Kỹ Thuật Số

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

 12 triệu - 15 triệu
 28/02/2019
 Bắc Giang

[bắc Ninh] Quản Lý Cửa Hàng Kỹ Thuật Số

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

 12 triệu - 15 triệu
 28/02/2019
 Bắc Ninh

[lạng Sơn] Quản Lý Cửa Hàng Kỹ Thuật Số

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

 12 triệu - 15 triệu
 28/02/2019
 Lạng Sơn

[điện Biên] Quản Lý Cửa Hàng Kỹ Thuật Số

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

 12 triệu - 15 triệu
 28/02/2019
 Điện Biên

[bắc Kạn] Quản Lý Cửa Hàng Kỹ Thuật Số

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

 12 triệu - 15 triệu
 28/02/2019
 Bắc Cạn

[tuyên Quang] Quản Lý Cửa Hàng Kỹ Thuật Số

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2019
 Tuyên Quang
 7 triệu - 10 triệu
 13/01/2019
 Bắc Ninh

[phủ Lý, Hà Nam] Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

 7 triệu - 10 triệu
 18/01/2019
 Hà Nam

[fpt Shop Hà Nội] Nhân Viên Kiểm Soát Nội Bộ (nam)

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

 7 triệu - 10 triệu
 19/01/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 18/01/2019
 Lào Cai
 7 triệu - 10 triệu
 18/01/2019
 Lào Cai
 7 triệu - 10 triệu
 18/01/2019
 Lào Cai
 7 triệu - 10 triệu
 18/01/2019
 Lào Cai

[ý Yên, Nam Định] Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

 7 triệu - 10 triệu
 16/01/2019
 Nam Định

[hà Nội] CTV Kiểm Soát Chất Lượng (qa)

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

 3 triệu - 5 triệu
 15/01/2019
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 15/01/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 13/01/2019
 Bắc Ninh

[hà Nội] Thực Tập Sinh Nhân Sự Bộ Phận Tuyển Dụng (nam)

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

 Thương lượng
 11/01/2019
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 13/01/2019
 Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 13/01/2019
 Bắc Ninh

[thành Phố Hà Nội] Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

 7 triệu - 10 triệu
 10/01/2019
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu