Công ty Giải pháp Nha khoa Minh Khang May Mắn

Địa chỉ: Số 19 ngõ 554 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội

Số nhân viên: 10-25

Website: www.mkluck.com.vn

29

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty Giải pháp Nha khoa Minh Khang May Mắn đang tuyển dụng 4 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Thủ Kho

Công Ty Giải Pháp Nha Khoa Minh Khang May Mắn

 5 triệu - 7 triệu
 30/12/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật

Công Ty Giải Pháp Nha Khoa Minh Khang May Mắn

 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật

Công Ty Giải Pháp Nha Khoa Minh Khang May Mắn

 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Tư Vấn/ Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Giải Pháp Nha Khoa Minh Khang May Mắn

 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật

Công Ty Giải Pháp Nha Khoa Minh Khang May Mắn

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Giao Nhận

Công Ty Giải Pháp Nha Khoa Minh Khang May Mắn

 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Giao Nhận

Công Ty Giải Pháp Nha Khoa Minh Khang May Mắn

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Giải Pháp Nha Khoa Minh Khang May Mắn

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội

Kỹ Thuật Viên Điện - Điện Tử

Công Ty Giải Pháp Nha Khoa Minh Khang May Mắn

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Giải Pháp Nha Khoa Minh Khang May Mắn

 5 triệu - 7 triệu
 15/12/2017
 Hà Nội

Kỹ Thuật Viên Điện - Điện Tử

Công Ty Giải Pháp Nha Khoa Minh Khang May Mắn

 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội

Kế Toán Công Nợ

Công Ty Giải Pháp Nha Khoa Minh Khang May Mắn

 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội

Kỹ Thuật Viên Điện - Điện Tử

Công Ty Giải Pháp Nha Khoa Minh Khang May Mắn

 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2017
 Hà Nội

Kỹ Thuật Viên Điện - Điện Tử

Công Ty Giải Pháp Nha Khoa Minh Khang May Mắn

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2017
 Hà Nội

Kỹ Thuật Viên Điện - Điện Tử

Công Ty Giải Pháp Nha Khoa Minh Khang May Mắn

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2017
 Hà Nội

Kế Toán Công Nợ

Công Ty Giải Pháp Nha Khoa Minh Khang May Mắn

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2017
 Hà Nội

Kỹ Thuật Viên

Công Ty Giải Pháp Nha Khoa Minh Khang May Mắn

 5 triệu - 7 triệu
 15/03/2017
 Hà Nội

Kỹ Thuật Viên

Công Ty Giải Pháp Nha Khoa Minh Khang May Mắn

 Thương lượng
 30/12/2016
 Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật

Công Ty Giải Pháp Nha Khoa Minh Khang May Mắn

 5 triệu - 7 triệu
 31/10/2016
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu