Anh ngữ YAFFLE

Địa chỉ: Yaffle English, 17 Tôn Thất Tùng, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Số nhân viên: 25-50

Website: yea.edu.vn

26

việc làm

Giới thiệu về công ty

Anh ngữ YAFFLE đang tuyển dụng 2 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 6 triệu - 8 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 15/06/2018
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 27/10/2016
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 27/10/2016
 Hồ Chí Minh
 Thương lượng
 20/10/2016
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Giáo Vụ

Anh Ngữ Yaffle

 3 triệu - 5 triệu
 30/10/2015
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế

Anh Ngữ Yaffle

 10 triệu - 12 triệu
 30/10/2015
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 30/10/2015
 Hồ Chí Minh

Designer

Anh Ngữ Yaffle

 10 triệu - 12 triệu
 30/10/2015
 Hồ Chí Minh
 3 triệu - 5 triệu
 30/10/2015
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Marketing

Anh Ngữ Yaffle

 Cạnh tranh
 31/07/2015
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2015
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Giáo Vụ

Anh Ngữ Yaffle

 3 triệu - 5 triệu
 30/09/2015
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thiết Kế

Anh Ngữ Yaffle

 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2015
 Hồ Chí Minh

Designer

Anh Ngữ Yaffle

 Thương lượng
 30/09/2015
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 30/09/2015
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu