Công ty cổ phần Khai Sơn

Địa chỉ: P5 Tầng 15, Tòa nhà Plaschem Tower, 562 Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội

Số nhân viên: Đang cập nhật

Website: khaison.vn

19

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty cổ phần Khai Sơn không có tuyển dụng nào còn hạn.

Kỹ Sư Xây Dựng Cầu Đường

Công Ty Cổ Phần Khai Sơn

 Thương lượng
 30/04/2014
 Hà Nội

Kỹ Sư Cầu Đường

Công Ty Cổ Phần Khai Sơn

 Thương lượng
 31/03/2014
 Hà Nội, Bắc Ninh

Kỹ Sư Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Khai Sơn

 Thương lượng
 25/03/2014
 Bắc Ninh

Nhân Viên Marketing

Công Ty Cổ Phần Khai Sơn

 Thương lượng
 13/09/2014
 Hà Nội

Nhân Viên Lái Xe

Công Ty Cổ Phần Khai Sơn

 Thương lượng
 30/09/2013
 Hà Nội, Bắc Ninh

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Khai Sơn

 Thương lượng
 30/06/2014
 Hà Nội

Kỹ Sư Giao Thông

Công Ty Cổ Phần Khai Sơn

 Thương lượng
 31/03/2013
 Hà Nội

Nhân Viên Lái Xe

Công Ty Cổ Phần Khai Sơn

 Thương lượng
 31/07/2013
 Hà Nội

Nhân Viên Lễ Tân

Công Ty Cổ Phần Khai Sơn

 Thương lượng
 21/09/2013
 Hà Nội

Nhân Viên Lễ Tân Văn Phòng

Công Ty Cổ Phần Khai Sơn

 Thương lượng
 20/09/2013
 Hà Nội

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Khai Sơn

 Thương lượng
 28/02/2014
 Hà Nội

Nhân Viên Marketing

Công Ty Cổ Phần Khai Sơn

 Thương lượng
 30/05/2014
 Hà Nội

Nhân Viên Marketing

Công Ty Cổ Phần Khai Sơn

 Thương lượng
 30/04/2014
 Hà Nội

Nhân Viên Pháp Chế

Công Ty Cổ Phần Khai Sơn

 Thương lượng
 30/05/2014
 Hà Nội

Nhân Viên Pháp Chế

Công Ty Cổ Phần Khai Sơn

 Thương lượng
 30/04/2014
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu