Công ty TNHH Minh Giang

Địa chỉ: Số 35 – 37 Khu X3, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Số nhân viên: 200-500

Website: http://minhgianggroup.vn/vi/trang-chu.aspx

81

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Minh Giang đang tuyển dụng 16 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 Thương lượng
 30/11/2018
 Hà Nội

Kỹ Sư Điện Nước

Công Ty TNHH Minh Giang

 Thương lượng
 30/11/2018
 Hà Nội

Bảo Vệ Văn Phòng

Công Ty TNHH Minh Giang

 Thương lượng
 01/12/2018
 Hà Nội
 20 triệu - 25 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội
 Thương lượng
 01/12/2018
 Hà Nội
 Thương lượng
 01/12/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty TNHH Minh Giang

 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội
 15 triệu - 20 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội

Chuyên Viên Kinh Tế Tổng Hợp

Công Ty TNHH Minh Giang

 Thương lượng
 30/11/2018
 Hà Nội
 Thương lượng
 30/11/2018
 Hà Nội

Kỹ Sư Đo Đạc, Khảo Sát

Công Ty TNHH Minh Giang

 Thương lượng
 30/11/2018
 Hà Nội

Chuyên Viên Luật Kinh Tế

Công Ty TNHH Minh Giang

 Thương lượng
 30/11/2018
 Hà Nội

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH Minh Giang

 Thương lượng
 30/11/2018
 Hà Nội

Kế Toán Kho Hàng

Công Ty TNHH Minh Giang

 Thương lượng
 30/11/2018
 Hà Nội
 20 triệu - 25 triệu
 31/10/2018
 Hà Nội
 Thương lượng
 31/10/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Nấu ăn Văn Phòng

Công Ty TNHH Minh Giang

 Thương lượng
 10/09/2018
 Hà Nội
 Thương lượng
 15/07/2018
 Hà Nội
 12 triệu - 15 triệu
 01/05/2018
 Hà Nội
 Thương lượng
 30/03/2018
 Hà Nội

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Công Ty TNHH Minh Giang

 10 triệu - 12 triệu
 30/03/2018
 Hà Nội
 Thương lượng
 30/03/2018
 Hà Nội
 3 triệu - 5 triệu
 06/04/2018
 Hà Nội
 Thương lượng
 30/06/2018
 Hà Nội
 Thương lượng
 30/06/2018
 Hà Nội

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH Minh Giang

 10 triệu - 12 triệu
 10/01/2018
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 10/01/2018
 Hà Nội

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Công Ty TNHH Minh Giang

 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 10/01/2018
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu