Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kết Giao Phát Triển Quốc Tế

Địa chỉ: Chi nhánh 9/3 Trịnh Đình Thảo- p. Hòa Thạnh

Số nhân viên: 25-50

Website: www.ideco.com.vn or www.wow24.com.vn

6

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kết Giao Phát Triển Quốc Tế không có tuyển dụng nào còn hạn.

[10-14 Triệu] Phụ Trách Điều Phối & Phát Triển Thị Trường

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kết Giao Phát Triển Quốc Tế

 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2019
 Hồ Chí Minh

Phụ Trách Kinh Doanh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kết Giao Phát Triển Quốc Tế

 10 triệu - 12 triệu
 15/10/2018
 Hồ Chí Minh

Quản Lý Bộ Phận Kế Toán

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kết Giao Phát Triển Quốc Tế

 12 triệu - 15 triệu
 15/10/2018
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Điều Phối Và Phát Triển Kinh Doanh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kết Giao Phát Triển Quốc Tế

 10 triệu - 12 triệu
 15/10/2018
 Hồ Chí Minh

Phó Phòng Kế Toán

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kết Giao Phát Triển Quốc Tế

 10 triệu - 12 triệu
 15/10/2018
 Hồ Chí Minh

Phụ Trách Kinh Doanh Ngành Mỹ Phẩm

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kết Giao Phát Triển Quốc Tế

 Thương lượng
 28/02/2014
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu