CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Tòa nhà EMC Building 62 Yersin, Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa

Số nhân viên: 50-100

Website: www.emcvn.vn

80

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP đang tuyển dụng 12 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Trưởng Phòng Phát Triển Kinh Doanh

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 20 triệu - 30 triệu
 05/12/2019
 Khánh Hòa

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 10 triệu - 15 triệu
 30/11/2019
 Khánh Hòa

Chuyên Viên Kế Toán Dịch Vụ

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 8 triệu - 12 triệu
 30/11/2019
 Khánh Hòa

Nhân Viên Lễ Tân

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2019
 Khánh Hòa

Chuyên Viên Tư Vấn & Hỗ Trợ Khách Hàng

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Khánh Hòa

Sale Admin

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 8 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Khánh Hòa

Chuyên Viên Tuyển Dụng

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Khánh Hòa

Chuyên Viên Marketing

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 8 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Khánh Hòa

Chuyên Viên Sale - Thị Trường

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2019
 Khánh Hòa

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2019
 Khánh Hòa

Chuyên Viên Pháp Lý

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Khánh Hòa

Chuyên Viên IT

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2019
 Khánh Hòa

Trưởng Phòng Phát Triển Kinh Doanh

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 20 triệu - 30 triệu
 25/10/2019
 Khánh Hòa

Trưởng Phòng Phát Triển Kinh Doanh

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 15 triệu - 30 triệu
 20/08/2019
 Khánh Hòa

Phó Phòng Kế Toán [ Nha Trang]

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 15 triệu - 30 triệu
 15/08/2019
 Khánh Hòa

Trưởng Nhóm Kế Toán

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 15 triệu - 20 triệu
 15/08/2019
 Khánh Hòa

Chuyên Viên Kế Toán/ Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 10 triệu - 15 triệu
 15/08/2019
 Khánh Hòa

Chuyên Viên Marketing

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 8 triệu - 10 triệu
 15/08/2019
 Khánh Hòa

Chuyên Viên Sale - Thị Trường

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 10 triệu - 12 triệu
 15/08/2019
 Khánh Hòa

Chuyên Viên Tư Vấn & Hỗ Trợ Khách Hàng

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 7 triệu - 10 triệu
 15/08/2019
 Khánh Hòa

Chuyên Viên Thiết Kế Đồ Họa

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 7 triệu - 10 triệu
 06/09/2019
 Khánh Hòa

Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 15 triệu - 20 triệu
 15/08/2019
 Khánh Hòa

Kế Toán Nội Bộ

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 8 triệu - 10 triệu
 15/08/2019
 Khánh Hòa

Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 25 triệu - 30 triệu
 30/06/2019
 Khánh Hòa

Chuyên Viên Tư Vấn & Hỗ Trợ Khách Hàng

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 8 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Khánh Hòa

[ Nha Trang ] Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 10 triệu - 15 triệu
 10/06/2019
 Khánh Hòa

Chuyên Viên Đào Tạo

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

 8 triệu - 12 triệu
 31/05/2019
 Khánh Hòa

Nhà tuyển dụng hàng đầu