CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NGUYỄN MINH HOÀNG

Địa chỉ: 167 Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quy mô nhân sự: 20 - 150 người

Website: www.nmh.com.vn

22

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NGUYỄN MINH HOÀNG đang tuyển dụng 3 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Nguyễn Minh Hoàng

 7 triệu - 10 triệu
 29/02/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Tòa Nhà

Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Nguyễn Minh Hoàng

 7 triệu - 10 triệu
 27/02/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán Thu Chi

Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Nguyễn Minh Hoàng

 5 triệu - 7 triệu
 29/02/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Nguyễn Minh Hoàng

 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật

Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Nguyễn Minh Hoàng

 7 triệu - 10 triệu
 23/01/2020
 Hồ Chí Minh

Kỹ Thuật Điện

Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Nguyễn Minh Hoàng

 7 triệu - 10 triệu
 21/02/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Vệ

Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Nguyễn Minh Hoàng

 Thương lượng
 21/09/2014
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Nguyễn Minh Hoàng

 Thương lượng
 16/09/2014
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán Kiểm Soát Nội Bộ

Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Nguyễn Minh Hoàng

 Thương lượng
 16/08/2014
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán Công Nợ

Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Nguyễn Minh Hoàng

 Thương lượng
 16/08/2014
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Vệ

Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Nguyễn Minh Hoàng

 3 triệu - 5 triệu
 11/08/2014
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Nguyễn Minh Hoàng

 Thương lượng
 16/06/2014
 Hồ Chí Minh

Quản Lý Tòa Nhà

Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Nguyễn Minh Hoàng

 Thương lượng
 01/06/2014
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Công Nợ

Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Nguyễn Minh Hoàng

 Thương lượng
 16/05/2014
 Hồ Chí Minh

Quản Lý Tòa Nhà

Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Nguyễn Minh Hoàng

 Thương lượng
 01/05/2014
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Sales

Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Nguyễn Minh Hoàng

 Thương lượng
 01/05/2014
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Nguyễn Minh Hoàng

 Thương lượng
 01/04/2014
 Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Trưởng

Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Nguyễn Minh Hoàng

 Thương lượng
 16/04/2014
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu