Công ty CP Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp (FAST)

Địa chỉ: Tầng 3 - CT1B - Khu VOV Mễ Trì - Nam Từ Liêm - Thành Phố Hà Nội - Việt Nam

Số nhân viên: 200-500

Website: fast.com.vn

41

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công ty CP Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp (FAST) đang tuyển dụng 4 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Kinh Doanh Phần Mềm Kế Toán Fast

Công Ty CP Phần Mềm Quản Lý Doanh Nghiệp (fast)

 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2019
 Hà Nội

Chuyên Viên Triển Khai Phần Mềm Kế Toán Fast

Công Ty CP Phần Mềm Quản Lý Doanh Nghiệp (fast)

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Telemarketing

Công Ty CP Phần Mềm Quản Lý Doanh Nghiệp (fast)

 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2019
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty CP Phần Mềm Quản Lý Doanh Nghiệp (fast)

 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2019
 Hà Nội

Lập Trình Viên .net

Công Ty CP Phần Mềm Quản Lý Doanh Nghiệp (fast)

 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2018
 Hà Nội

Chuyên Viên Hỗ Trợ Khách Hàng Sử Dụng Phần Mềm Kế Toán Fast

Công Ty CP Phần Mềm Quản Lý Doanh Nghiệp (fast)

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2018
 Hà Nội

Nhân Viên Tư Vấn ứng Dụng

Công Ty CP Phần Mềm Quản Lý Doanh Nghiệp (fast)

 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội

Chuyên Viên Tư Vấn ứng Dụng Giải Pháp Erp

Công Ty CP Phần Mềm Quản Lý Doanh Nghiệp (fast)

 7 triệu - 10 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội

Nữ Nhân Viên Triển Khai Hệ Thống Erp

Công Ty CP Phần Mềm Quản Lý Doanh Nghiệp (fast)

 7 triệu - 10 triệu
 15/05/2018
 Hà Nội

Chuyên Viên Triển Khai Phần Mềm Kế Toán

Công Ty CP Phần Mềm Quản Lý Doanh Nghiệp (fast)

 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội

Chuyễn Viên Hỗ Trợ Khách Hàng

Công Ty CP Phần Mềm Quản Lý Doanh Nghiệp (fast)

 5 triệu - 7 triệu
 15/12/2017
 Hà Nội

Chuyên Viên Hỗ Trợ Phần Mềm (fast)

Công Ty CP Phần Mềm Quản Lý Doanh Nghiệp (fast)

 5 triệu - 7 triệu
 30/11/2017
 Hà Nội

Chuyên Viên Triển Khai Phần Mềm Kế Toán (fast)

Công Ty CP Phần Mềm Quản Lý Doanh Nghiệp (fast)

 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2017
 Hà Nội

Chuyên Viên Triển Khai Phần Mềm Fast

Công Ty CP Phần Mềm Quản Lý Doanh Nghiệp (fast)

 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Marketing

Công Ty CP Phần Mềm Quản Lý Doanh Nghiệp (fast)

 5 triệu - 7 triệu
 31/08/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Triển Khai Phần Mềm Kế Toán Fast

Công Ty CP Phần Mềm Quản Lý Doanh Nghiệp (fast)

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Hỗ Trợ Tư Vấn Và Bảo Hành Phần Mềm Kế Toán Fast

Công Ty CP Phần Mềm Quản Lý Doanh Nghiệp (fast)

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2017
 Hà Nội

Nhân Viên Triển Khai Phần Mềm

Công Ty CP Phần Mềm Quản Lý Doanh Nghiệp (fast)

 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2017
 Hà Nội

Kế Toán Biết Sử Dụng Phần Mềm Fast

Công Ty CP Phần Mềm Quản Lý Doanh Nghiệp (fast)

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2017
 Hà Nội

Nhà tuyển dụng hàng đầu