img-cover
logo

Trung Tâm Nghiên Cứu, Tư Vấn Về Chính Sách, Pháp Luật Cho Hoạt Động Đầu Tư Tài Chính Tại Việt Nam

  • Địa chỉ: 80/4A Bà Huyện Thanh Quan , Phường 9 , Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
  • Quy mô: 20 - 150 người
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, TƯ VẤN VỀ CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CHO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM


80/4A Bà Huyện Thanh Quan , Phường 9 , Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Chia sẻ việc làm
Vị trí đang tuyển dụng

Không có việc làm phù hợp